Välkommen till Statistikportalen!

Information om kakor

För att Statistikportalens funktioner ska kunna fungera helt och hållet används kakor (cookies).
Om du inte accepterar dessa kan du inte använda portalen.
Läs mer om kakor här.


Du måste acceptera kakor för att gå vidare.


I portalen får du tillgång till delar av den statistik Tillväxtanalys ansvarar för. Du kan skapa egna tabeller baserade på vår databas. Välj vilket statistikområde du vill arbeta med och gå vidare för att få fram ditt resultat.
Statistikområde

Äldre data över nystartade företag samt uppföljning av nystartade företag baserades/baseras väsentligen på enkätbaserade urvalsundersökningar vilket innebär att denna statistik endast kan redovisas efter vissa huvudgrupper som exempelvis län eller kommun samt branschgrupper. Innehållet i enkäterna och storleken på urvalen utökades efterhand. De variabler som kan redovisas varierar således något mellan olika år. År 2007 gjordes en större förändring i statistiken över nystartade företag så att data fördelat efter kvartal och kommun kan redovisas från detta år.

Ett nystartat företag definieras enligt Eurostat rekommendation som ett helt nystartat företag frånräknat olika former av ombildningar av existerade företag. Enskilda näringsidkare vilka inte registrerat firmanamn hos Bolagsverket ingår. Etableringsfrekvens definieras i detta sammanhang som antal nya företag per 1000 invånare i åldersgruppen 16 - 64 år samma tidsperiod. Förnyelsetal definieras som antal nya företag per 100 befintliga företag föregående år.


Nystartade företag – efter branschgruppNystartade företag - efter länNystartade företag - efter kommunUppföljning av nystartade företag